Speja

    psykologi

 

 SARA RENKLINT  Ι  JOHANNA ELIASSON

Artiklar

Oro, ångest och intolerans för ovisshet

Oro är för alla människor en del av livet. Det är vårt sätt att förbereda och varna oss inför möjliga hot som kan komma, men också att förbereda oss inför situationer där vi behöver vara mer alerta.  Oron utgörs av tankar och kan handla om allt ifrån konkreta negativa...

Självkänsla, självförtroende och självbild

Självkänsla, självförtroende och självbild

Självkänsla, självförtroende, självbild? Vad är vad - och vad handlar det egentligen om? Begreppen är nära besläktade och kan påverka varandra men belyser olika delar av hur vi ser på oss själva. Låt mig förklara!  Självförtroende handlar om vad vi tror om vår förmåga...

Speja

    psykologi

Psykologisk behandling

 • Individuell behandling:
  – för personlig utveckling
  – vid psykisk ohälsa
  – stödjande samtal
 • Behandling för par
 • Familjebehandling
 • Föräldrastöd

Övriga tjänster

 • Chefsstöd
 • Handledning för personal
 • Utbildningsinsatser
 • Psykologisk kompetens – där den behövs