Oro är för alla människor en del av livet. Det är vårt sätt att förbereda och varna oss inför möjliga hot som kan komma, men också att förbereda oss inför situationer där vi behöver vara mer alerta.  Oron utgörs av tankar och kan handla om allt ifrån konkreta negativa händelser som en olycka eller sjukdom till att någon skulle tänka något negativt om dig i en social situation. Alla de sakerna kan potentiellt utgöra hot för oss människor på olika plan. Oro börjar ofta med en tanke i form av “tänk om..” följt av något negativt som skulle kunna hända i framtiden.

Tolerans för ovisshet

Vi oroar oss mer i situationer där ovissheten är större. T.ex. i situationer som är nya för oss eller i oklara situationer. Forskning har visat att det finns en variation i hur toleranta vi människor är för risker, och att en del människor har svårt att acceptera vissa risker oavsett hur små dom är. Detta kallas inom psykologin för intolerans för ovisshet. Det finns ett starkt samband mellan oro och intolerans för ovisshet, alltså: låg tolerans för ovisshet medför en hög grad av oro.
Det blir lite som att ha en fobi för ovisshet –  men istället för att vara rädd för t.ex. ormar så är man rädd för det okända/att inte veta. Det innebär att det finns enormt med potential för oro eftersom ovisshet finns överallt, i alla möjliga situationer varje dag. Om man har en väldigt låg tolerans för ovisshet kan minsta lilla trigga igång oron och därmed rädslan, precis som vid en fobi.

Kontroll och undvikande för att minska ångest

Orostankar väcker ofta ett visst kroppsligt obehag i oss – det vi brukar kalla ångest. Obehaget vill vi helst inte vara kvar i – vilket gör att vi snabbt försöker göra något åt tanken och minska hotet genom ökad kontroll. Dessa handlingar eller tankar brukar kallas för kontrollstrategier och undvikanden.
En kontrollstrategi kan t.ex. vara att tänka ut/spela upp  scenarion för ditt inre, i vilka du hanterar hotet på olika sätt – problemlöser i förväg. En annan vanlig strategi är att tänka tröstetankar som t.ex. “äsch, det kommer att bli bra”, “det kommer säkert inte att hända något”. En tredje form av kontrollstrategi är att söka återförsäkring av dina nära och kära, i hopp om att de ska trygga dig. Undvikande kan vara att rent fysiskt undvika vissa situationer, men också att undvika att tänka på vissa saker.

Kontroll- och undvikandestrategier har samma funktion: att minska ovissheten och slippa undan det obehag som ovissheten skapar. Ju svårare att stå ut med risk/lägre tolerans för ovisshet desto högre kontrollbehov. Ibland är vi så snabba att ta till de här strategierna att vi inte ens har hunnit märka av något kroppsligt obehag innan vi börjar med våra strategier. Strategierna kan också vara subtila och ha blivit till vanor som man knappt lägger märke till att man gör.

Hur kontroll och undvikande i längden ökar oro och ångest

Alla de här undvikande- och kontrollstrategierna har gemensamt att de ger en viss lindring/lugn i stunden. Problemet är att ovissheten ändå finns kvar, hur mkt vi än lugnar oss själva. Vi har också god förmåga till föreställning och fantasi och rätt snart brukar nästa orostanke dyka upp: “men, tänk om..” och så behöver du börja om med kontrollstrategier igen. Den snurr som sätts igång i tankarna kan liknas vid en pingismatch – med bollande mellan orostankar och kontrollförsök. En annan liknelse är att det blir som långa kedjor av godståg som rullar in och blir svåra att stoppa. Den långsiktiga konsekvensen av strategierna är alltså att den totala oron ökar kraftigt.

Konsekvenser av svår/omfattande oro

Oro är alltså i grunden något helt normalt och nödvändigt för människor, men om oron blir omfattande, tar upp mycket tid och energi och det blir svårt att sluta när man väl har börjat kan den leda till svår ångest som blir hindrande och begränsande av livet. Oro kan leda till att det blir svårt att njuta av det som är gott och roligt  i livet. Omfattande oro och ångest kan också leda till andra symtom som sömnsvårigheter, spänningar och värk i nacke och axlar, koncentrationssvårigheter m.m.

Behandling för oro och ångest

Känner du igen dig i beskrivningarna av oro ovan? Då är det viktigt för dig att veta att det finns effektiv behandling. Behandling leder inte till att du kommer att bli helt fri från oro och ångest – det vore inte funktionellt som människa – men den kan minska oron, göra den hanterlig och öka livskvaliteten i stort. Behandling fokuserar på just intoleransen för ovisshet. Detta genom att gradvis minska kontrollbeteenden och undvikanden och träna dig i att stå ut med ovisshet. På så vis får du nya erfarenheter av att en rimlig grad av ovisshet går att hantera, att de tänkta katastroferna sällan inträffar – och att din förmåga att hantera negativa händelser oftast är större än du tänkt. På sikt kommer då orostankarna och ångesten att minska, såväl som behovet av kontrollbeteenden.