Speja

  psykologi

 

SARA RENKLINT  Ι  JOHANNA ELIASSON

Är du i behov av nya perspektiv?

LÄNGTAR DU EFTER FÖRÄNDRING?

 

DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT.
Privat psykologkontakt – på plats i Umeå eller digitalt

Individuell behandling

Psykologisk behandling för dig som söker utveckling,  nya perspektiv eller behöver hjälp med att hantera svårigheter i livet.

Behandling för par och familj

För er som upplever svårigheter i relationer- eller som vill göra en investering i er relation för framtiden.

För företag

– Handledning för personal
– Chefsstöd för dig i din arbetsroll
– Utbildningsinsatser för er organisation

Övriga psykologtjänster

Specialistkunskap om människors fungerande och beteenden kan behövas inom många områden. Vi erbjuder psykologisk kompetens – där den behövs. 

Spejas psykologer

SARA RENKLINT, LEG. PSYKOLOG

Ibland fastnar vi människor i invanda mönster och beteenden och behöver hjälp för att komma vidare. Som psykolog kan jag bidra med nya perspektiv som leder till utveckling för dig. 

Jag är aktiv och tydlig i mitt arbetssätt. För mig är det viktigt att du känner dig trygg och förstådd samtidigt som du får verktyg för att våga prova nya sätt att agera och närma dig dina mål.

JOHANNA ELIASSON, LEG. PSYKOLOG

För mig är hälsa som helhet utifrån individens unika förutsättningar och livsomständigheter viktigt. Jag arbetar gärna med långsiktigt gott mående som mål, utifrån ett helhetsperspektiv på livet.

Jag har erfarenhet av att arbeta som psykolog både inom region och privat, och har arbetat med både ungdomar, familjer och vuxna.

Det är viktigt att du trivs bra med din psykolog.

Samtidigt är det svårt att läsa sig till hur det kommer att kännas. Därför erbjuder vi en kortare konsultationstid  för ditt första besök när du bokar.

Det går också bra att ta kontakt via vårt kontaktformulär nedan. 

Spejas filosofi och arbetssätt

Vi på Speja är utbildade inom både KBT (Kognitiv beteendeterapi) och PDT (Psykodynamisk terapi), som är de stora paraplyer under vilka även andra metoder som exempelvis ACT och CFT ryms. Utöver den breda grunden har vi under åren vidareutbildat oss i fler specifika metoder som är ett gott tillskott i våra verktygslådor  – vid såväl  behandling, stöd för dig i ditt chefsuppdrag och vid handledningsuppdrag.   

Det finns dock ingen metod eller manual som hjälper alla. Vi människor är komplexa, och de individuella behoven och preferenserna olika. Vår syn på behandling är att vi ska använda de metoder som fungerar bäst just för dig. Det innebär att vi vid behov använder delar från olika metoder för att på bästa sätt tillmötesgå dig och dina behov och önskemål. 

Utöver de behandlingsmetoder och den kunskap om hälsa som psykologer har, så har vi som psykologer även en gedigen kunskap om människans fungerande  i grupp och organisation. På Speja är vi måna om att använda vår kunskap brett, och provar gärna nya grepp och användningsområden där vår kompetens kan komma till nytta.

Vi som arbetar på Speja är båda psykologer, legitimerade av socialstyrelsen. Det innebär att du kan vara trygg med att det finns en garanterad kunskapsgrund för det arbete vi utför och att den du träffar arbetar under hälso- och sjukvårdslagen.

Varför ta hjälp av en psykolog?

 

 

Ökad självkännedom

Ökad självkännedom och självförståelse kan bidra till att du utvecklar en mer positiv självbild och en ökad självacceptans.

Förbättra relationer

Genom att lära dig mer effektiva kommunikations- och konfliktlösningsfärdigheter kan du förbättra dina relationer.

Ökade färdigheter

Utveckla effektiva  coping-strategier för att hantera stress och svårigheter i livet.

Minska symtom på psykisk ohälsa

Det finns ett gott forskningsstöd för att psykologisk behandling minskar symtom på psykisk ohälsa som stress, ångest, depression, tvång och andra tillstånd.

Ökad livstillfredsställelse

Att identifiera och arbeta mot dina mål och värderingar kan öka din tillfredsställelse i livet.

Förbättra fysisk hälsa

Förbättra din fysiska hälsa genom att minska stress och hitta strategier för att främja hälsosamma beteenden såsom motion och sömn.

När du träffar en legitimerad psykolog får du utöver garanterad kunskapsgrund och utbildning även den trygghet det innebär att den du träffar arbetar under hälso- och sjukvårdslagen.

Det är därför smart att välja en psykolog istället för en coach eller terapeut då dessa titlar kan användas av vem som helst och inte garanterar varken vetenskaplig grund för behandlingen, tystnadsplikt, tillsyn från socialstyrelsen, patientförsäkring, statlig högskoleutbildning eller krav på legitimation.