Speja

    psykologi

 

SARA RENKLINT  Ι  JOHANNA ELIASSON

privat psykolog – behandling

Samtal digitalt eller på plats i Umeå – som du önskar.

Individuella samtal

På Speja möter vi människor som söker sig till oss av vitt skilda anledningar. Kanske söker du för ångest som blivit begränsande i livet,  för att komma vidare i ditt karriärval eller för att förstå dig själv och sina beteenden på ett djupare plan.

Med en privat psykolog är det du som styr hur länge och hur ofta du önskar träffas. Val av upplägg och metod är också mer flexibelt med en privat psykologkontakt. Här kan du läsa mer om olika inriktningar på psykologisk behandling som Speja erbjuder.  

Personlig utveckling

Att utvecklas handlar om att lära sig nya färdigheter, utmana sina begränsningar och växa som individ.

Är du intresserad av personlig utveckling kan samtalen handla om att utforska värderingar och mål i livet. Det kan också innebära att förändra beteendemönster och att arbeta med ökad självkännedom.

Visa mer
Personlig utveckling kan också handla om att arbeta med självkänsla och självförtroende och att utveckla effektiva kommunikationsfärdigheter för att förbättra relationer med andra människor.

Behandling vid psykisk ohälsa

Till oss söker sig människor som önskar en individuellt anpassad eller mer omfattande behandling än vad som erbjuds via den offentliga vården. Vissa söker sig också till oss för att veta att de kan återkomma till samma person i flera omgångar genom livet, när behovet uppstår.

Vi arbetar med psykologisk behandling av psykisk ohälsa som exempelvis stress, ångest, OCD, nedstämdhet och ätproblematik.

Läs mer /mindre

En del som söker har inte haft någon tidigare psykologkontakt, andra har redan en ställd diagnos och har provat behandling tidigare. 

Du kan boka tid oavsett om det är första gången du träffar en psykolog eller om du haft tidigare kontakter. Vi inleder med några kartläggande besök, för att i nästa steg komma överens om en plan och ett upplägg som passar för dig och det vi ska arbeta med tillsammans.

För par

Parterapi kan vara aktuellt både för par som upplever problem i sin relation och för par som vill arbeta för att stärka relationen och förebygga framtida svårigheter.

En viktig del av terapin är att ni som par får möjlighet att prata om era individuella känslor och behov. På så vis kan ni lära er att kommunicera och förstå varandras perspektiv på ett mer effektivt sätt. Parterapi kan också hjälpa till att stärka känslomässig anknytning och öka närhet i relationen. 

Läs mer /mindre

Behandlingen  inleds med en utforskande del där psykologen tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Vanligtvis träffar psykologen paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt.  Slutligen presenterar psykologen hur hon ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta.

På speja erbjuder vi par att träffa båda oss psykologer tillsammans i parterapi. Vår erfarenhet är att det ger många fördelar för er som par, med möjlighet till fler perspektiv. 

privat psykologkontakt för par

För familj

Familjesamtal syftar till att förbättra kommunikationen, interaktionen och relationerna inom en familj – eller en nära relationell enhet.

Familjesamtal kan vara hjälpsamt då det finns problem med konflikter, kommunikationssvårigheter, sorg, övergångar i livet och andra utmaningar. Det kan t.ex. handla om hjälp med kommunikation mellan en förälder och tonåring, en bonusförälder och ett barn eller flera personer samma familjekonstellation. 

Läs mer /mindre

En viktig aspekt av familjesamtal är att alla i samtalet ska ha en röst och få uttrycka sina åsikter och känslor. Vi hjälper till att skapa en trygg och respektfull miljö för att stödja kommunikation och samarbete. 

Föräldrastöd

Genom föräldrastöd får du som föräldrar eller viktig vuxen för ett barn hjälp att utveckla dina färdigheter och kunskaper relaterade till barnet. Syftet kan vara att förbättra relationen mellan vuxen och barn, att minska stress och konflikter eller att lära sig mer om något som barnet går igenom.

Bilden föreställer ett barn då vi erbjuder privat psykologisk behandling för för familjer

Det är viktigt att du trivs bra med din psykolog.

Samtidigt är det svårt att läsa sig till hur det kommer att kännas. Därför erbjuder vi en kortare konsultationstid  för ditt första besök när du bokar. 

Hur en behandling går till – steg för steg

1. Ta kontakt / boka din tid

Boka en tid i kalendern. Du kan välja mellan en full tid (45 minuter) eller en kortare tid för ditt första besök (25 minuter).

För par- eller familjebehandling önskar vi att ni skriver till oss i kontaktformuläret då tidsbehovet ser annorlunda ut.

2. Vårt första möte - live eller digitalt

Vid det första mötet kommer du att få berätta om anledningen till kontakten och om din nuvarande livssituation. Vi kommer också att prata om önskemål och förväntningar på kontakten.

Ofta behövs fler utforskande samtal innan vi landar i en plan för dig. Det här samtalet är det första steget för att komma vidare.

3. Behandling

Nu har vi tydliggjort vilka förväntningar och mål du har och gjort en plan för hur vi ska närma oss dem!

Hur ofta vi träffas kan variera mycket beroende på vad det är du vill arbeta med. Vi arbetar mot de mål vi har satt upp och utvärderar eftersom för att se att vi är på rätt väg eller om något behöver förändras i planen.

4. Avslut

När du börjar bli färdig siktar vi på avslut av behandlingen. För en del känns det rätt att sluta direkt, för andra känns det bättre att först glesa ut samtalen.

Att vid avslut planera in en kommande uppföljning kan göra att du fortsätter arbeta aktivt med de förändringar du påbörjat. Det kan också öka känslan av trygghet inför avslutet.

Vi har en tanke bakom vårt arbete

För dig som vill läsa mer om vår filosofi och vårt arbetssätt.

Om våra psykologer

För dig som vil läsa mer – och för dig som vill boka en tid. 

För dig som vill utvecklas i din arbetsroll

Tjänster för dig som vill utvecklas i eller är i behov av stöd i din arbetsroll. Individuellt, i grupp eller i form av föreläsning/utbildning. 

För dig som vill lära dig mer om psykisk (o)hälsa

Läs våra artiklar om ätproblematik, oro som stegras i vardagen, om nedstämdhet m.m.